Ochrana údajů do 2018 05 24

platnost do 24.5.2018

Prohlášení o ochraně osobních dat

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které nám sdělíte jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zaškrtnutím příslušného pole internetového formuláře udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně např. osobních údajů vyplněných do základního registračního formuláře) společností ABASCO NEW s.r.o., se sídlem  Rybná 682/14, 11000 Praha 1, identifikační číslo: 29095174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 189475, která je jejich správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Zaškrtnutím příslušného pole internetového formuláře potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů společností ABASCO NEW s.r.o. zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Copyright © 2019 DESIGN-E-SHOP-CZ. Powered by Zen Cart