TYTO STRÁNKY POUŽÍVAJÍ COOKIES PRO PROCESY
REGISTRACE, PŘIHLÁŠENÍ A NÁKUPU.

DALŠÍ INFORMACE ZDE

prodloužená OMEZENÁ záruka na výrobní a materiálové vady

Délka záruky je specifikována v kartě zboží.

Tato záruka na výrobní a materiálové vady  je poskytována výrobcem zboží nad rámec zákonné záruky po uvedenou dobu od data prodeje. Posouzení nároků z této záruky je prováděno v součinnosti s výrobcem zboží. Záruka nepokrývá běžné opotřebení zboží a jeho součástí, změny vzhledu, znečištění, poškození zboží jako jsou například ulomená kolečka, madla, zámky, prasklá skořepina či rám, prodřená, prořízlá, či protržená tkanina způsobené nevhodným použitím. Dále se záruka nevztahuje na ztracené příslušenství, odcizené zboží a/nebo jeho obsah.

Záruční nároky vyplývající z této záruky lze uplatnit  v místě nákupu.

PLNÁ záruka na skořepinu kufru EPIC® FULL ARMOR™

Délka záruky je specifikována v kartě zboží.

Zboží se zárukou EPIC® FULL ARMOR™ Warranty je kryto po uvedenou dobu od data prodeje. Jestliže skořepina kufru bude poškozena z libovolného důvodu a to i třetí stranou (například přepravcem), Epic vymění bezplatně skořepinu, kdekoli na světě. Epic si vyhrazuje si právo rozhodnout zda zboží bude opraveno,  nebo vyměněno. V případě, že konkrétní zboží již není k dispozici, vyhrazuje si Epic právo nahradit zboží novým zbožím  se srovnatelnou hodnotou a vlastnostmi. Záruka nepokrývá běžné opotřebení zboží a jeho součástí, změny vzhledu, znečištění, poškození zboží jako jsou například ulomená kolečka, madla, zámky, prodřená, prořízlá, či protržená tkanina způsobené nevhodným použitím. Dále se záruka nevztahuje na ztracené příslušenství, odcizené zboží a/nebo jeho obsah.

Posouzení nároků z této záruky je prováděno v součinnosti s výrobcem zboží. Záruční nároky vyplývající z EPIC® FULL ARMOR™ Warranty lze uplatnit  v místě nákupu nebo u nejbližšího autorizovaného prodejce Epic spolu s dokladem o koupi a záručním listem. Pokud nemáte prodejce Epic ve Vašem okolí, kontaktujte přímo Epic na adrese info@epictravelgear.com.